Hoe ziet rollatorbestendig wonen eruit?

Acantus heeft veel woningen in beheer die momenteel nog niet geschikt zijn voor ‘langer veilig thuis wonen’. De corporatie wil graag weten welke aanpassingen er gedaan moeten worden om deze woningen wel geschikt te maken. Eén van de aspecten van langer veilig thuis wonen is de verminderede mobiliteit van met name ouderen. De opdracht van Acantus aan de studenten van Campus Winschoten is om na te denken over een passende indeling voor een rollatortoegangelijke woning. De opdracht is uitgevoerd aan de hand van twee casussen, één over een meneer met COPD en één over een mevrouw met beginnende dementie. De studenten moesten dus niet alleen rekening houden met de rollator maar ook met de specifieke problemen per casus. Zij hebben hun ideeën gepresenteerd aan een jury en de indelingen van de twee winnaars worden uitgevoerd in het ZorgThuis.

Klik hier voor het persbericht in het streekblad van 29-01-2016

Onderzoek rollatortoegankelijkheid

Studenten gaan als vervolgopdracht onderzoeken of de woningen die in het ZorgThuis gerealiseerd zijn inderdaad rollatortoegankelijk zijn. Dit gaan ze doen door zelf met een rollator door de ruimtes te lopen en hun bevindingen daarvan te evalueren.