Langer veilig thuis wonen

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit komt deels doordat ze liever in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en deels door de politieke ontwikkelingen op gebied van zorg. Een groot gedeelte van deze mensen heeft hierbij enige vorm van ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld door de thuiszorg of mantelzorgers worden gegeven, maar ook door het in gebruik nemen van allerlei verschillende hulpmiddelen en technologische snufjes.

Domotica

De verzamelnaam van deze technologische hulpmiddelen is ‘domotica’. Een definitie van domotica: “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.” Het verhogen van de kwaliteit van leven moet zich uiten in meer welzijn, gemak, comfort en veiligheid voor de zorgvrager. Domotica is echter geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en van zorg verlenen en beïnvloedt dit tegelijk ook weer.

ZorgTechnologiehuis

Met het project ZorgTechnologiehuis willen Acantus en Campus Winschoten inspelen op deze ontwikkelingen en een praktijksituatie creëren waarin aan de ene kant studenten leren waar ze in de toekomst in hun beroeps- en privéleven mee te maken krijgen en aan de andere kant beroepsbeoefenaars, mantelzorgers en zorgvragers van nu informeren over wat er allemaal mogelijk is. In het ZorgThuis laten wij zien hoe deze (technologische) hulpmiddelen kunnen worden ingezet, daarnaast willen wij informeren over wat er allemaal mogelijk is. Studenten van Campus Winschoten hebben in opdracht van Acantus nagedacht over een passende indeling voor een rollatorvriendelijk huis. Op basis hiervan zijn in het ZorgThuis twee woningen ingericht, één gericht op COPD en één op dementie. In het ZorgThuis zijn veel verschillende hulpmiddelen te vinden, van een simpele grijpstok tot een speciaal ontwikkelde tablet voor ouderen.