Het ZorgTechnologiehuis is een samenwerkingsproject tussen woningcorporatie Acantus en Campus Winschoten. Het thema van dit project is ‘Langer veilig thuis wonen’.

Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Zij zijn er voor mensen met een inkomen onder modaal en voor zorgvragers. Acantus kent een historie van meer dan 100 jaar. Campus Winschoten is een samenwerkingsverband tussen Noorderpoort, Dollard College en Terra en het is dé school voor beroepsonderwijs in de gemeente Oldambt en omgeving. Het is een school met doorlopende leerlijnen vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met niveau 4 van het mbo. Acantus staat als woningcorporatie voor de uitdaging om bestaande woningen geschikt te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin, vooral ouderen, steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Middels dit project wil Acantus daarnaast een maatschappelijke bijdrage leveren en een realistische leeromgeving bieden aan jongeren in de regio. Dit geldt ook voor Campus Winschoten, zoals blijkt uit de onderwijsvisie: “Campus Winschoten biedt uitdagend onderwijs in een krachtige leeromgeving die is afgestemd op het toekomstige beroep, loopbaan en burgerschap en reken – en taalonderwijs. Campus Winschoten wil actief deel zijn van en bijdragen aan de samenleving. Dit doen we in de vorm van projecten die aansluiten bij landelijke en/of regionale thema’s en waarin leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) van alle opleidingen en niveaus samenwerken.”

Zowel Acantus als Campus Winschoten willen met dit project een bijdrage leveren aan de bewustwording van ouderen en hun omgeving dat langer thuis blijven wonen mogelijk is.