Bijeenkomst ZorgThuis 2.0 naar ZorgThuis 3.0 geeft volop energie.

Woensdagavond 31 oktober was er een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle partners van het huidige ZorgThuis. Met ingang van 21 december sluiten de deuren van dit ZorgThuis. Echter, de ontwikkelingen rondom zorg en technologie stoppen niet.

De avond begon met een goed verzorgde maaltijd op de Campus in het restaurant. De samenwer-kingspartners, studenten, oud-medewerker van het ZorgThuis, de familie van de initiatiefnemers van het eerste uur Lenie Dalmolen en Marleen Linnenkoper raakten onder het eten niet uitgepraat.

Na de maaltijd ging de groep van ongeveer 30 personen naar het lokaal ingericht met veel ‘groen’ en zitjes om met elkaar te brainstormen over ZorgThuis 3.0. In drie rondes gingen de groepjes met elkaar ideeën ophalen en dat leidde tot de grote opbrengst van maar liefst zes flaps vol. Naast deze opbrengst is het belangrijk dat iedereen door wil, samen wil werken en de inzet van technologie als middel om mensen op een prettige manier in hun eigen omgeving te laten wonen mogelijk wil maken. Met alle ideeën die opgehaald zijn, gaan we in werkgroepen verder om de samenwerking te verstevigen en concrete ideeën te realiseren, zodat ook na 1 januari voorlichting en instructie kan worden gegeven over technologie.

Mede namens Hetty, Marleen, Lenie,

Trees Flapper, projectleider ZorgThuis Winschoten