Brillen, waardoor je kunt zien wat het effect is van een ziekte op het zien, denk aan diabetes bv.

Vanmiddag was het buurtzorgteam van Oosterlengte op bezoek. Het team werkt in Bad Nieuweschans, Nieuw Beerta en Drieborg. Voor sommigen heel wat rijden op een dag.

Wijkverpleegkundige Eelke Fisseling had de middag georganiseerd. Zowel de hulpmiddelen als de verouderingspakken werden uitgeprobeerd.

Het werd een leerzame en gezellige middag. En ook met bril kun je nog wel lachen.

 Een deel van het team.